FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : น้ำมันเชื้อเพลิง (fuel)

  • บันทึก การเติมน้ำมัน, วันที่เติม, เลขมิเตอร์, จำนวนลิตร, จำนวนเงิน, เส้นทางวิ่ง, ...
  • รายงาน ต้นทุนการใช้น้ำมันแต่ละคัน (รายวัน, รายเดือน, รายปี)
  • รายงาน รายละเอียดการเติมน้ำมัน และ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร)
  • รายงาน สรุปค่าน้ำมัน ของรถแต่ละคัน

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : น้ำมัน (47KB.)