FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : ยานยนต์ (vehicles)

  • ใช้ได้กับยานยนต์ทุกชนิด (รถเก๋ง, รถตู้, รถบัส, รถบรรทุก, รถเทรเลอร์, รถเฮี๊ยบ, ...)
  • บันทึก ทะเบียนรถ, วันที่ต้องต่อภาษี, ผู้ผลิต, ปีที่ผลิต, รุ่น, เลขเครื่องยนต์, เลขแชสซี, ...
  • บันทึก การซ่อมบำรุง, อะไหล่ที่เปลี่ยน, ค่าอะไหล่, ค่าแรง/ค่าซ่อม
  • ค้นหา รายการยานยนต์ ตามเงื่อนไขต่างๆ
  • รายงาน รายละเอียดของยานยนต์
  • รายงาน ประวัติการซ่อมบำรุง และ ค่าซ่อมบำรุง
  • รายงาน ประวัติการเปลี่ยนยาง
  • รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับยานยนต์

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : รายละเอียดรถ (59KB.)
ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : ประวัติการซ่อมบำรุง (73KB.)